Select Page

รอยัล ชิโรดารา

฿5,000.00

85 นาที

ประโยชน์: ความวิตกกังวลความดันโลหิตสูงผ่อนคลายระบบประสาทและรักษาความผิดปกติทางระบบประสาท

สภาวะที่สมบูรณ์ของสติและความสุขด้วยการไหลของยาที่อ่อนโยน 90 นาทีนี้ผ่านจักระตาที่สามช่วยลดความเครียดและเพิ่มความฉลาดของเซลล์และภูมิคุ้มกัน นี่คือการเทน้ํามันนมบัตเตอร์มิลค์หรือเนยใสอย่างต่อเนื่องเหนือหน้าผากและหนังศีรษะ น้ํามันลูบ 'ตาที่สาม' มีผลสมดุลในช่องที่ลึกที่สุดของสมอง

ประโยชน์: ความวิตกกังวลความดันโลหิตสูงผ่อนคลายระบบประสาทและรักษาความผิดปกติทางระบบประสาท

error: These are our pictures, not yours! 🔫
×