Select Page

Mangosteen Ayurveda & Wellness Resort

 

สวนสมุนไพรอายูรเวทมังคุด

 

แหล่งที่อุดมไปด้วยอย่างไม่ย่อทวงเพื่อสุขภาพและความงาม

ร้านขายยาสมุนไพรอายุรเวท

สมุนไพรอายุรเวทเป็นกุญแจสําคัญสําหรับอายุรเวท, แบบดั้งเดิม, ยาธรรมชาติจากประเทศอินเดีย. ทีมสปาอายุรเวทของเราใช้สมุนไพรอายุรเวทเพื่อ “ทําความสะอาด” ร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อโรคและรักษาจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณในสมดุล

ในหลักการยาอายุรเวทจะใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคมากกว่าตอบสนองต่อโรคโดยการรักษาความสมดุลระหว่างร่างกายจิตใจและสภาพแวดล้อมของคุณ อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ใช้อายุรเวทด้วยตัวเอง แทน, เรารวมพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแบบองค์รวมเพื่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ, โยคะและการทําสมาธิ, นวดอายุรเวทและน้ํามันหอมระเหย.

ร่วมกับสมุนไพรอายุรเวทเราใช้น้ํามันและเครื่องเทศในการรักษาความเจ็บป่วยและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

น่าอัศจรรย์กว่า 600 สูตรสมุนไพรและประมาณ 250 การเยียวยาพืชเดียวจะรวมอยู่ในร้านขายยาของการรักษาอายุรเวท เราพบมากของพวกเขาในสวนของเราและเราใช้พวกเขาเพื่อประโยชน์ของคุณ

แผนที่สวนสมุนไพรมังคุด

เดินรอบสวนและพบสมุนไพรที่ใช้ที่สปาของเรา พวกเขาจะติดป้ายชื่อเล็ก ๆ น้อย ๆ และข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้บนแผนที่ด้านล่าง. เพลิดเพลินไปกับการเดิน!

ร้านขายยาสวนสมุนไพรอายุรเวท, อายุรเวท, สุขภาพ, โยคะถอย, ภูเก็ตประเทศไทย, มังคุด Ayurveda & รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ, จํานวน 1 รีสอร์ทอายุรเวทในประเทศไทย, ราไวย์, ภูเก็ต.
Ayurveda Herbal Garden, Ayurveda, Wellness, Yoga Retreats, Phuket Thailand, Mangosteen Ayurveda & Wellness Resort, Number 1 Ayurveda Resort In Thailand, Rawai, Phuket.
\
Mimosa Pudica (Thottavadi)

Mimosa Pudica (Thottavadi)

Mimosa pudica is a creeping annual or perennial flowering plant of the pea/legume family Fabaceae and Magnoliopsida taxon, often grown for its curiosity value: the compound leaves fold inward and droop when touched or shaken, defending themselves from harm, and re-open a few minutes later.

\
Andrographis Paniculata

Andrographis Paniculata

Commonly known as creat or green chireta, is an annual herbaceous plant in the family Acanthaceae, native to India and Sri Lanka.

It is widely cultivated in Southern and Southeastern Asia, where it has been traditionally been believed to be a treatment for bacterial infections and some diseases. Mostly the leaves and roots were used for such purposes. The whole plant is also used in some cases.

\
Cyanthillium Cinereum

Cyanthillium Cinereum

Cyanthillium cinereum has been used for smoking cessation in Thailand and other countries, and as relief for the common cold.

Cyanthillium cinereum is an annual herb up to 120 cm (4 feet) tall. It produces flat-topped arrays of numerous flower heads, each with pinkish or purplish disc florets but no ray florets. The species can be confused with Emilia sonchifolia, but the flower bracts of the latter are much longer and vase shaped.

\
Gac Momordica Cochinchinensis

Gac Momordica Cochinchinensis

Gac has been commonly used in its native countries, mainly as food and traditional medicine. Its use as medicine has been dated back to over 1200 years ago in China and Vietnam Gac seeds are used for a variety of internal and topical purposes in traditional medicine.

The aril surrounding gac seeds when the fruits are ripe is cooked with sticky rice to make “Xôi Gấc”, a traditional Vietnamese dish in red color served at weddings and New Year celebrations. In addition, the immature green fruit is also used as a vegetable in India. The spiny skin is removed and the fruits are sliced and cooked sometimes with potato or bottle gourd. In Sri Lanka, gac is used in curry, and in Thailand, gac is served with ice cream.

Due to the high contents of beta-carotene and lycopene, extracts from the fruit's arils are used to manufacture dietary supplements in soft capsules or are sometimes mixed into beverages.

\
Oxalis Corniculata

Oxalis Corniculata

The leaves of woodsorrel are quite edible, with a tangy taste of lemons. A drink can be made by infusing the leaves in hot water for about 10 minutes, sweetening and then chilling. The entire plant is rich in vitamin C. Any woodsorrel is safe in low dosages, but if eaten in large quantities over a length of time can inhibit calcium absorption by the body.

As a hyperaccumulator of copper, it can be used for phytoremediation. The 1491 Ming Dynasty text, Precious Secrets of the Realm of the King of Xin, describes how to locate underground copper deposits by extracting trace elements of copper from the plant.

\
Lxora Coccinea

Lxora Coccinea

The flowers, leaves, roots, and the stem are used to treat various ailments in the Indian traditional system of medicine, the Ayurveda, and in various folk medicines. The fruits, when fully ripe, are used as a dietary source.

It is a common flowering shrub native to Southern India, Bangladesh, and Sri Lanka. It has become one of the most popular flowering shrubs in South Florida gardens and landscapes.

\
Sphagneticola Trilobata

Sphagneticola Trilobata

Sphagneticola trilobata, commonly known as the Bay Biscayne creeping-oxeye, Singapore daisy, creeping-oxeye, trailing daisy, and wedelia, is a plant in the Heliantheae tribe of the Asteraceae (sunflower) family. It is native to Mexico, Central America, and the Caribbean, but now grows throughout the Neotropics. It is widely cultivated as an ornamental groundcover.

\
Curry Leaf Tree

Curry Leaf Tree

The curry tree (Murraya koenigii) is a tropical to sub-tropical tree in the family Rutaceae (the rue family, which includes rue, citrus, and satinwood), and is native to India.

Its leaves are used in many dishes in the Indian subcontinent. Often used in curries, the leaves are generally called by the name "curry leaves", although they are also actually "sweet neem leaves" in most Indian languages.

\
Millingtonia Hortensis Maramalli

Millingtonia Hortensis Maramalli

Millingtonia hortensis, the tree jasmine or Indian cork tree, is the sole species in the genus Millingtonia, is a tree native to South Asia & South East Asia.

The specific epithet 'hortensia' derives from 'hortensis' and 'hortus' which in Latin is related to garden. In its synonym, Bignonia suberosa, 'suberosa' derives from 'suberos' which means 'corky' in Latin.

\
Phyllanthus Acidus Arinelli

Phyllanthus Acidus Arinelli

Phyllanthus acidus, known as the Otaheite gooseberry, Malay gooseberry, Tahitian gooseberry, country gooseberry, star gooseberry, starberry, arbari, West India gooseberry, or simply gooseberry tree, is one of the trees with edible small yellow berries fruit in the family Phyllanthaceae.

Despite its name, the plant does not resemble the gooseberry, except for the acidity of its fruits. It tastes sour and tart.

\
Red Ginger - Alpinia Purpurata

Red Ginger - Alpinia Purpurata

Alpinia purpurata, red ginger, also called ostrich plume and pink cone ginger, are native Malaysian plants with showy flowers on long brightly colored red bracts. They look like the bloom, but the true flower is the small white flower on top.

Red ginger can also be grown as a houseplant and its cut flowers can be used in arrangements.

\
Syzygium Samarangense - Rose Apple

Syzygium Samarangense - Rose Apple

When ripe, the fruit will puff outwards, with a slight concavity in the middle of the underside of the "bell". Healthy wax apples have a light sheen to them. Despite its name, a ripe wax apple only resembles an apple on the outside in color. It does not taste like an apple, and it has neither the fragrance nor the density of an apple.

Its flavor is similar to a snow pear, and the liquid-to-flesh ratio of the wax apple is comparable to a watermelon. Unlike either apple or watermelon, the wax apple's flesh has a very loose weave.

\
Nilamparanda Desmodium

Nilamparanda Desmodium

Desmodium is a genus in the flowering plant family Fabaceae, sometimes called tick-trefoil, tick clover, hitch hikers or beggar lice. There are dozens of species and the delimitation of the genus has shifted much over time.

These are mostly inconspicuous legumes; few have bright or large flowers. Though some can become sizeable plants, most are herbs or small shrubs.

\
Mint Leaves - Mentha

Mint Leaves - Mentha

Mentha (also known as mint) is a genus of plants in the family Lamiaceae (mint family).

The genus has a subcosmopolitan distribution across Europe, Africa, Asia, Australia, and North America.

The species that makes up the genus Mentha are widely distributed and can be found in many environments. Most grow best in wet environments and moist soils. Mints will grow 10–120 cm tall and can spread over an indeterminate area. Due to their tendency to spread unchecked, some mints are considered invasive.

\
Chhoti Duddhi - Euphorbia Thymifolia

Chhoti Duddhi - Euphorbia Thymifolia

Euphorbia thymifolia is a prostrate annual plant producing stems up to 25cm long. The stems usually produce numerous adventitious roots.

The plant is a very popular medicinal herb in much of Africa and also in many other areas of the tropics. It is commonly harvested from the wild and is also sold in local markets.

\
Hibiscus Rosa-Sinensis

Hibiscus Rosa-Sinensis

The flowers of Hibiscus Rosa-Sinensis are edible and are used in salads in the Pacific Islands.

The flower is additionally used in hair care as a preparation. It is also used to shine shoes in certain parts of India. It can also be used as a pH indicator. When used, the flower turns acidic solutions to a dark pink or magenta color and basic solutions to green.

\
Averrhoa Bilimbi

Averrhoa Bilimbi

Averrhoa bilimbi is a small tropical tree native to Malaysia and Indonesia, reaching up to 15m in height.

It is often multitrunked, quickly dividing into ramifications. Bilimbi leaves are alternate, pinnate, measuring approximately 30–60 cm in length. Each leaf contains 11-37 leaflets; ovate to oblong, 2–10 cm long and 1–2 cm wide and cluster at branch extremities.

\
Gymnanthemum Extensum

Gymnanthemum Extensum

Gymnanthemum extensum, also known as bitterleaf tree is a species of flowering shrub of the family Asteraceae. It is an up to 8 m shrub or small tree found naturally growing at 1,200 m (3,900 ft) to 2,100 m (6,900 ft) above sea level in open forests or thickets in slopes, valleys and by the roadside.

It has been cultivated in Thailand as a garden tree for the medicinal properties of its leaves and the fragrance of its flowers.

\
Cassia Fistula

Cassia Fistula

Cassia fistula, commonly known as golden shower, purging cassia, Indian laburnum, or pudding-pipe tree, is a flowering plant in the subfamily, Caesalpiniaceae of the legume family, Fabaceae. The species is native to the Indian subcontinent and adjacent regions of Southeast Asia. It ranges from eastward throughout India to Myanmar and Thailand and south to Sri Lanka and southern Pakistan.

It is a popular ornamental plant and is also used in herbal medicine. It is both the national tree and national flower of Thailand. It is the state flower of Kerala in India.

\
Piper Sarmentosum

Piper Sarmentosum

Piper Sarmentosum leaves are used in traditional Asian medicines. Chemical analysis has shown the leaves contain the antioxidant naringenin. Amides from Piper Sarmentosum fruit have been shown to have anti-tuberculosis and anti-plasmodial activities.

\
Tabernaemontana Divaricata

Tabernaemontana Divaricata

Tabernaemontana divaricata commonly called pinwheel flower, crape jasmine, East India rosebay and Nero's crown is an evergreen shrub native to India and now cultivated throughout South East Asia and the warmer regions of continental Asia. In zones where it is not hardy it is grown as a house/glasshouse plant for its attractive flowers and foliage. The stem exudes a milky latex when broken, whence the name milk flower.

\
Tridax Procumbens

Tridax Procumbens

Tridax procumbens, commonly known as coatbuttons or tridax daisy, is a species of flowering plant in the daisy family. It is best known as a widespread weed and pest plant. It is native to the tropical Americas, but it has been introduced to tropical, subtropical, and mild temperate regions worldwide. It is listed as a noxious weed in the United States and has pest status in nine states.

\
Plumbago Auriculata

Plumbago Auriculata

Plumbago auriculata, the cape leadwort, blue plumbago or Cape plumbago, is a species of flowering plant in the family Plumbaginaceae, native to South Africa.

\
Euphorbia Hirta

Euphorbia Hirta

Euphorbia hirta (sometimes called asthma-plant) is a pantropical weed, possibly native to India. It is a hairy herb that grows in open grasslands, roadsides and pathways. It is used in traditional herbal medicine

\
Mulberry Tree

Mulberry Tree

Mulberries are fast-growing when young, and can grow to 24 metres (80 ft) tall. The leaves are alternately arranged, simple, and often lobed and serrated on the margin. Lobes are more common on juvenile shoots than on mature trees. The trees can be monoecious or dioecious.

\
Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe vera is a stemless or very short-stemmed plant growing to 60–100 cm (24–39 in) tall, spreading by offsets. The leaves are thick and fleshy, green to grey-green, with some varieties showing white flecks on their upper and lower stem surfaces.

\
Passiflora Foetida

Passiflora Foetida

Passiflora Foetida is a species of passion flower out of 550 species of Passiflora. It is a creeping vine like other members of the genus, and yields an edible fruit. The specific epithet, foetida, means "stinking" in Latin and refers to the strong aroma emitted by damaged foliage

\
Coccinia Ivy Gourd

Coccinia Ivy Gourd

Coccinia grandis, the ivy gourd, also known as scarlet gourd, tindora and kowai fruit, is a tropical vine. It grows primarily in tropical climates and is commonly found in the southern Indian states, where it forms a part of the local cuisine. Coccinia grandis is cooked as a vegetable.

\
Stachytarpheta jamaicensis

Stachytarpheta jamaicensis

Stachytarpheta jamaicensis is a species of plant in the family Verbenaceae, native throughout the Caribbean. It has many common names including blue porterweed, blue snake weed, bastard vervain, Brazilian tea, Jamaica vervain, and light-blue snakeweed. It is unclear whether S. indica is a separate species. It is usually found along country roadsides and it grows also well as a ruderal plant on disturbed terrain. It is an invasive species in some places.

\
Alstonia scholaris

Alstonia scholaris

Alstonia scholaris, commonly called blackboard tree or devil's tree in English, is an evergreen tropical tree in the family Apocynaceae. It is native to southern China, tropical Asia and Australasia.

\
Clitoria ternatea

Clitoria ternatea

Clitoria ternatea, commonly known as Asian pigeonwings, bluebellvine, blue pea, butterfly pea, cordofan pea and Darwin pea, is a plant species belonging to the family Fabaceae. In India, it is revered as a holy flower, used in daily puja rituals. The flowers of this vine were imagined to have the shape of human female genitals, hence the Latin name of the genus "Clitoria", from "clitoris".

\
Cymbopogon

Cymbopogon

Cymbopogon, also known as lemongrass, barbed wire grass, silky heads, Cochin grass, Malabar grass, oily heads or fever grass, is a genus of Asian, African, Australian, and tropical island plants in the grass family. Some species (particularly Cymbopogon citratus) are commonly cultivated as culinary and medicinal herbs because of their scent, resembling that of lemons (Citrus limon).

\
Acalypha indica

Acalypha indica

Acalypha indica (English: Indian Acalypha, Indian Mercury, Indian Copperleaf, Indian Nettle, Three-seeded Mercury) is an herbaceous annual that has catkin-like inflorescences with cup-shaped involucres surrounding the minute flowers. It is mainly known for its root being attractive to domestic cats, and for its various medicinal uses. It occurs throughout the Tropics.

\
Emilia sonchifolia

Emilia sonchifolia

Emilia sonchifolia, also known as lilac tasselflower or cupid's shaving brush, is tropical flowering species of tasselflower in the sunflower family. It is widespread in tropical regions around the world, apparently native to Asia (China, India, Southeast Asia, etc.) and naturalized in Africa, Australia, the Americas, and various oceanic islands

\
Sesbania grandiflora

Sesbania grandiflora

Sesbania grandiflora (syn. Aeschynomene grandiflora, Agati grandiflora), commonly known as vegetable hummingbird, agati in Tamil and Agase in Kannada and Avisa in Telugu or hummingbird tree, is a small tree in the genus

\
Ocimum tenuiflorum

Ocimum tenuiflorum

Ocimum tenuiflorum (synonym Ocimum sanctum), commonly known as holy basil or tulsi, is an aromatic perennial plant in the family Lamiaceae. It is native to the Indian subcontinent and widespread as a cultivated plant throughout the Southeast Asian tropics.

\
Magnolia champaca

Magnolia champaca

Magnolia champaca, known in English as champak is a large evergreen tree in the family Magnoliaceae. It was previously classified as Michelia champaca. It is known for its fragrant flowers, and its timber used in woodworking.

\
Spondias dulcis

Spondias dulcis

Spondias dulcis (syn. Spondias cytherea), known commonly as ambarella in Sri Lanka or June plum, is an equatorial or tropical tree, with edible fruit containing a fibrous pit.

\
Papaya

Papaya

The papaya is a small, sparsely branched tree, usually with a single stem growing from 5 to 10 m (16 to 33 ft) tall, with spirally arranged leaves confined to the top of the trunk. The lower trunk is conspicuously scarred where leaves and fruit were borne. The leaves are large, 50–70 cm (20–28 in) in diameter, deeply palmately lobed, with seven lobes. All parts of the plant contain latex in articulated laticifers.

\
Jackfruit

Jackfruit

The jackfruit (Artocarpus heterophyllus), also known as jack tree, is a species of tree in the fig, mulberry, and breadfruit family (Moraceae). Its origin is in the region between the Western Ghats of southern India and the rainforests of Malaysia

\
Coconut tree

Coconut tree

The coconut tree (Cocos nucifera) is a member of the palm tree family (Arecaceae) and the only living species of the genus Cocos. The term "coconut" (or the archaic "cocoanut") can refer to the whole coconut palm, the seed, or the fruit, which botanically is a drupe, not a nut. The name comes from the old Portuguese and Spanish word coco, meaning 'head' or 'skull' after the three indentations on the coconut shell that resemble facial features. They are ubiquitous in coastal tropical regions, and are a cultural icon of the tropics.

\
Areca catechu

Areca catechu

Areca catechu is a species of palm which grows in much of the tropical Pacific, Asia, and parts of east Africa. The palm is believed to have originated in the Philippines, but is widespread in cultivation and is considered naturalized in southern China (Guangxi, Hainan, Yunnan), Taiwan, India, Bangladesh, the Maldives, Sri Lanka, Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, New Guinea, many of the islands in the Pacific Ocean, and also in the West Indies.

\
Lemon tree

Lemon tree

The lemon, Citrus limon, is a species of small evergreen tree in the flowering plant family Rutaceae, native to South Asia, primarily North eastern India.

\
Nelumbo

Nelumbo

Nelumbo is a genus of aquatic plants with large, showy flowers. Members are commonly called lotus, though "lotus" is a name also applied to various other plants and plant groups, including the unrelated genus Lotus.

\
Gloriosa superba

Gloriosa superba

Gloriosa superba is a species of flowering plant in the family Colchicaceae. Common names include flame lily, climbing lily, creeping lily, glory lily, gloriosa lily, tiger claw, and fire lily.

\
Oldenlandia corymbosa

Oldenlandia corymbosa

Oldenlandia corymbosa, commonly known as flat-top mille graines or diamond flower, is a species of plant in the family Rubiaceae. It is an annual herb with ascending or erect stems which are 4-angled.

\
Caesalpinia pulcherrima

Caesalpinia pulcherrima

Caesalpinia pulcherrima is a species of flowering plant in the pea family, Fabaceae, native to the tropics and subtropics of the Americas. It could be native to the West Indies, but its exact origin is unknown due to widespread cultivation. Common names for this species include poinciana, peacock flower, red bird of paradise, Mexican bird of paradise, dwarf poinciana, pride of Barbados, flos pavonis, and flamboyant-de-jardin

\
Cerbera odollam

Cerbera odollam

Cerbera odollam is a dicotyledonous angiosperm, a plant species in the family Apocynaceae and commonly known as the suicide tree, pong-pong, mintolla, and othalam.

\
Pandanus amaryllifolius

Pandanus amaryllifolius

Pandanus amaryllifolius is a tropical plant in the Pandanus (screwpine) genus, which is commonly known as pandan. It has fragrant leaves which are used widely for flavouring in the cuisines of Southeast Asia and South Asia.

\
Basil

Basil

Basil is native to tropical regions from central Africa to Southeast Asia. It is a tender plant, and is used in cuisines worldwide. Depending on the species and cultivar, the leaves may taste somewhat like anise, with a strong, pungent, often sweet smell.

\
Morinda tinctoria

Morinda tinctoria

Morinda tinctoria, commonly known as aal or Indian mulberry (though these common names also refer to Morinda citrifolia), is a species of flowering plant in the family Rubiaceae, native to southern Asia.

\
Cashew

Cashew

The cashew tree (Anacardium occidentale) is a tropical evergreen tree that produces the cashew seed and the cashew apple. The tree can grow as high as 14 m (46 ft), but the dwarf cashew, growing up to 6 m (20 ft), has proven more profitable, with earlier maturity and greater yields.

\
Chromolaena odorata

Chromolaena odorata

Chromolaena odorata is a tropical and subtropical species of flowering shrub in the sunflower family. It is native to the Americas, from Florida and Texas in the United States south through Mexico and the Caribbean to South America. It has been introduced to tropical Asia, West Africa, and parts of Australia.

\
Lantana camara

Lantana camara

Lantana camara (common lantana) is a species of flowering plant within the verbena family (Verbenaceae), native to the American tropics. Other common names of L. camara include big-sage (Malaysia), wild-sage, red-sage, white-sage (Caribbean), korsu wiri or korsoe wiwiri (Suriname), tickberry (South Africa), West Indian lantana, umbelanterna and Gu Phool in Assam, India.

\
Banana

Banana

A banana is an elongated, edible fruit – botanically a berry – produced by several kinds of large herbaceous flowering plants in the genus Musa. In some countries, bananas used for cooking may be called "plantains", distinguishing them from dessert bananas.

\
Mango

Mango

A mango is a stone fruit produced from numerous species of tropical trees belonging to the flowering plant genus Mangifera, cultivated mostly for their edible fruit. Most of these species are found in nature as wild mangoes. The genus belongs to the cashew family Anacardiaceae

\
Citronella

Citronella

Citronella aka Andreea is a genus of trees and shrubs in the family Cardiopteridaceae described as a genus in 1832.It is native to tropical regions of South and Central America, insular Southeast Asia, Queensland, and islands of the western Pacific. The genus was formerly treated as belonging to the family Icacinaceae

\
Bamboo

Bamboo

Bamboos are evergreen perennial flowering plants in the subfamily Bambusoideae of the grass family Poaceae. The origin of the word "bamboo" is uncertain, but it probably comes from the Dutch or Portuguese language, which originally borrowed it from Malay or Kannada

\
Catharanthus roseus

Catharanthus roseus

Catharanthus roseus, commonly known as bright eyes, Cape periwinkle, graveyard plant, Madagascar periwinkle, old maid, pink periwinkle, rose periwinkle, is a species of flowering plant in the family Apocynaceae. It is native and endemic to Madagascar, but grown elsewhere as an ornamental and medicinal plant, a source of the drugs vincristine and vinblastine, used to treat cancer. It was formerly included in the genus Vinca as Vinca rosea.

\
Tiliacora triandra

Tiliacora triandra

Tiliacora triandra is a species of flowering plant native to mainland Southeast Asia and used particularly in the cuisines of northeast Thailand and Laos. It is a climbing plant with deep green leaves and yellowish flowers, tolerating only very mild frost.

แมงโก้สทีนทรีแอทเดอะแมงโก้สทีนรีสอร์ท

สิ่งที่จะ Mangosteen รีสอร์ทจะไม่ได้ต้นไม้? มังคุดในประเทศไทยเรียกว่า“ราชินีแห่งผลไม้”ซึ่งปกติจะเติบโตในที่ราบหนองน้ําบริเวณที่มีความชื้นสูง มังคุดถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาเสมอเสนอสายลมสดและดินเป็นหินค่อนข้างปกติไม่เหมาะสําหรับผลไม้อร่อย

ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะลองและปลูกต้นมังคุดขนาดเล็กมากมากหรือน้อยสุ่มทุกที่ในรีสอร์ท ภาชนะพลาสติกที่เต็มไปด้วยน้ําอย่างต่อเนื่องหยดลงบนรากช่วยแทนที่บึงรักษาความชื้นสูงตลอดเวลา

หลายคนไม่ได้ทําให้มันบางเติบโตและบางส่วนก็เฟื่องเฟื่อง, ในขณะเดียวกันการส่งมอบจํานวนมากของสด,ผลไม้อินทรีย์อย่างเห็นได้ชัด.

รีสอร์ท, บ้านไม้มะม่วง, อายุรเวท, สุขภาพ, โยคะ, ภูเก็ตประเทศไทย, มังคุด Ayurveda & รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ, อันดับ 1 รีสอร์ทอายุรเวทในประเทศไทย, ราไวย์, ภูเก็ต.

ติดต่อเรา:

1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

รายละเอียดในการติดต่อ:

Mangosteen Ayurveda & Wellness Resort

+66 (0) 76-289399
+66 (0) 76-289389
WhatsApp: +66 91 0415615
Line ID: mangosteen-phuket
เลขที่ 99/4 หมู่ 7 ต.ราไวย์
อ.เมือง
ภูเก็ต 83130 ประเทศไทย
เราเปิดบริการทุกวัน

เว็บไซต์แมงโก้สทีนรีสอร์ท
เว็บไซต์แมงโก้สทีน ภาษาจีน

Member of Healing Hotels of the World, Ayurveda, Wellness, Yoga Retreats, Phuket Thailand, Mangosteen Ayurveda & Wellness Resort, Number 1 Ayurveda Resort in Thailand, Rawai, Phuket.

Ayurveda, Wellness, Yoga Retreats Phuket Thailand, Vegetarian, Vegan, Organic Healthy Food And Drinks At Mangosteen Ayurveda & Wellness Resort, Rawai, Phuket.

News from Mangosteen

Health Blog with useful information and news about the Ayurveda Spa

🗞️ Mangosteen Ayurveda Blog, providing expert knowledge by our Ayurveda Spa Team.

🗞️ News from the Mangosteen Ayurveda Spa, general health tips and more useful information, updated frequently.

More... 

Shila Abhyangam, Ayurveda, Wellness, Yoga Retreats, Phuket Thailand, Mangosteen Ayurveda & Wellness Resort, Number 1 Ayurveda Resort In Thailand, Rawai, Phuket.

The Ayurveda Spa Menu

By far Asia's largest choice of Ayurveda treatments!

💆‍♀️ Ancient Ayurveda treatments nowhere else available.

💆‍♀️ Veda Villa, the most specialized Ayurvedic menu, performed by experts.

More... 

error: These are our pictures, not yours! 🔫
×